Ändra lösenord

Du ändrar ditt lösenord i dina inställningar vid din profil. Klicka på bilden av dig eller ditt namn för att komma dit. Klicka sedan på Ändra lösenord och skriv in ditt nuvarande och ditt nya lösenord på raderna.