Eleven lämnar in ett svar

I de blå, gröna och lila noderna så postar du in svar på uppgifterna. Det ser ut på lite olika sätt beroende på om det är flera frågor, eller bara en i noden, eller om du ska skriva så att alla i gruppen ser. Men i alla noderna finns det en svarsruta som ser likadan ut, där du skriver ditt svar. När du skrivit ditt svar så kan du redigera texten på olika sätt, ändra storlek och färg på den eller skapa listor till exempel. 

Du kan också välja att svara genom att spela in en ljudfil eller en film, direkt i Loops. 

Om du vill lägga in en länk i ditt svar, eller en bild så går det också bra. I viss längre uppgifter kanske du har skrivit en text i ett annat dokument, eller gjort ett bildspel, då kan du ladda upp den filen i ditt svar så att läraren kommer åt den.