Min elevöversikt

Om du vill få en överblick över en av dina elevers arbete, som sträcker sig över samtliga loopar ni arbetat med, så gå till sidan Min elevöversikt Där hittar du alla elever som du interagerat med i Loops och de loopar som du interagerat genom. Det spelar ingen roll om du själv delat ut dem, eller en kollega delat ut dem och bjudit in dig som kollega. 

På looparnas framstegsmätare ser du hur långt eleven kommit med arbetet i respektive loop. 

Du kan sortera på pågående och avslutade loopar