Olika lägen loopar kan vara i – original och kopior

En loop som du själv bygger blir en originalloop. Den kan du publicera i alla bibliotek, eftersom du ”äger” den.

Det finns 4 olika situationer i Loops då det tas kopior av loopar. De är: 

1. När du klickar på Remixa loop i biblioteket.

2. När du startar en loop från Biblioteket eller Mina loopar.

3. När du har byggt om en loop som du startat och väljer att ta en kopia av den loopen. 

4. När du publicerar en loop i biblioteket.

Kopian som tas då du remixar en loop från biblioteket hamnar under Mina loopar. Du kan bygga om den och du kan dela ut den. Om du vill dela med dig av din ombyggda loop till dina kollegor så kan du publicera den i din egen skolas biblioteket. Du kan däremot inte publicera den i det allmänna biblioteket. Det finns två skäl till det, dels att du inte ”äger” originalet och dels att det blir för många snarlika loopar i biblioteket då.

Kopian som tas då du startar en loop läggs på Startsidan. Du kan bygga om den där om du vill, även efter att du startat den med dina elever. Om du förändrar mycket i loopen så kanske du vill ta en kopia av den för att använda med nya grupper senare. Då klickar du på Kopiera loop och en kopia läggs under Mina loopar. 

Om loopen du delade ut var en originalloop så kommer den här kopian också att bli ett original. Den enda skillnaden det gör för dig är at den är möjlig att publicera i det allmänna biblioteket om du skulle vilja göra det. 

Kopian som tas när du publicerar en loop i biblioteket skiljer sig från de andra kopiorna. För även om det är en kopia så har den en koppling kvar till loopen under Mina loopar som du valde att publicera. Anledningen till det är att du kan vilja uppdatera loopen i biblioteket med nytt innehåll. Då måste du kunna lägga till det i den ursprungliga loopen, och sedan när du väljer att publicera om den, så skrivs loopen i biblioteket över med det nya innehållet, och är därmed uppdaterad. 

Det kan verka förvirrande att du inte kan göra samma sak då du startat en loop. Dvs bygga om i loopen under Mina loopar och sedan putta över det du ändrat till den startade loopen. Men så funkar det inte, utan vill du förändra en startad loop så gör du det på Startsidan. Anledningen till detta är att du kan ha startat flera sessioner från en och samma loop och då blir det väldigt avancerat att hålla reda på till vilka av dem du ska putta över förändringarna. Så arbetsflödet nu blir att du bygger om i den Startade loopen och sedan tar en kopia av den innan du avslutar den. Då får du en uppdaterad loop under mina loopar som du kan starta med en annan elevgrupp. 

Här är en bild som förklarar innehållet i texten ovan lite översiktligt: