Bestäm språk för e-post utskick från din Loopsorganisation

Som administratör för din skola i Loops kan du bestämma vilket språk dina kollegor och elever ska få mejl från Loops på. Det finns i dagsläget Svenska, Engelska, Norska (bokmål), Danska och (snart) Spanska att välja på. Klicka på din skolas namn och välj Organisationsinställningar, klicka på pilen för att välja språk.