Redigera innehåll i en nod

Du kan välja att visa din text i fet- eller kursiv stil, skapa en punktlista eller en numrerad lista och du kan välja på fyra olika textstorlekar. Texten kan justeras till vänster, höger eller mitten. Du kan också ändra färgen på texten eller markera den med överstrykningspenna. Du kan skapa en hyperlänk, dela nodens innehåll med en tunn linje eller använda emojis i texten. Du kan lägga till bilder från din dator och redigera storleken på dem, och även ladda upp film, samt spela in film och ljud direkt i Loops. Du kan också bifoga dokument, antingen från din dator eller från molntjänster som Google, Microsoft eller Dropbox. (Funktionerna är beskrivna från vänster till höger, så som du ser dem i editorn).