Redigera skolans namn

Som administratör för din skola i Loops kan du redigera skolans namn, det som alla deltagare ser uppe i listen. Du klickar på Skolans nuvarande namn och väljer Organisationsinställningar. 

Skriv det nya namnet/redigerade namnet och spara.