Velge noden du vil legge ut

Rundt hver hub er det åtte plassholdere der du kan legge ut noder. Klikk på en av de 8 sirklene, og nodevelgeren vises. Når du beveger pekeren over den, vil du se navnene og fargene på de 10 forskjellige nodene du kan velge mellom. Klikk på noden du vil ha, og den blir plassert i plassholderen. Du kan lese litt om funksjonen til noden i selve noden. Husk at elevene alltid jobber med nodene i en hub fra klokka 12, og fanget rundt, med klokken. Hvis du vil ha mer informasjon om nodene, kan du lese her på supportsidene under overskriften Loops’ 10 noder, eller gå til loop Bygg en læringsloop for å se praktiske eksempler på hvordan hver node kan brukes.