Gratis konto

En gratis konto er typen konto som en testkonto gjøres om til etter at de 30 gratis dagene har gått. Dette stenger funksjonene som har å gjøre med å se materiale som andre har bygget (å ha tilgang til biblioteket), starte looper og kommunisere med elever i dem. Læreren kan heller ikke lenger bygge noen nye looper.

Det som alltid er tilgjengelig er loopene læreren har bygget selv i testperioden. Tanken er at læreren skal kunne vise dem med en projektor til elevene sine eller bruke innholdet på en annen måte, slik at arbeidet med å bygge loopene ikke føles bortkastet. Læreren kan fortsette å logge på kontoen sin, og hvis han/hun begynner å jobbe på en skole der de har Loops i fremtiden, kan den gamle testkontoen knyttes til den nye aktive kontoen slik at materialet kan brukes fullt ut igjen.