Aktive looper - for å starte, jobbe i og avslutte en loop