Dele med deg i et bibliotek

Når du velger å publisere en loop i et av bibliotekene du har tilgang til i Loops, tas en kopi av loopen. Hvis du senere vil oppdatere den publiserte loopen, publiserer du den bare til samme bibliotek, og deretter blir den publiserte loopen oppdatert med endringene du har gjort. Når du vil publisere loopen, går du til den under Mine looper, velger redigeringsmodus og klikker på loopnavnet. Nederst på Start-panelet vil du se at det står Publiser til bibliotek. Klikk på knappen og velg deretter hvilket bibliotek du vil publisere til. Hvis loopen skal oppdateres, vil det være i boksen som ser ut til at den allerede er publisert, og en oppdatering vil finne sted.