Ulike kontoer og deres tillatelser

Det er tre forskjellige brukerkontoer i Loops. Elevkontoen, hvor du kun samhandler som elev, lærerkontoen der du opptrer som lærer, men kan også være deltaker/elev i looper. Administratorkontoen, hvor du er administrator for en organisasjon og har de samme kvalifikasjonene som en lærer i prinsippet, men også muligheten til å gjøre innstillinger som gjelder for hele organisasjonen, samt å administrere organisasjonens bibliotek.

De forskjellige kontotypene kan også være i forskjellige tilstander. Det kan være en testkonto, en aktiv konto, en gratis konto, en lukket konto eller en slettet konto.