Navn på utdelingen

Når du starter en loop med en gruppe elever, kan du velge å gi selve utdelingen et navn. Det vil vises sammen med loopnavnet i listen på hjemmesiden. Det er bra hvis du for eksempel jobber med samme område i flere klasser parallelt, og dermed distribuerer den samme loopen til dem. Deretter kan du skrive hvilken klasse loopen er rettet mot, slik at det blir lettere for deg å skille loopene i listen din på hjemmesiden. Det kan også være slik at loopen er en del av et større tema eller lignende, og at du vil beskrive det slik at elevene ser det på listen.