Invitere lærerkollegaer til den distribuerte loopen

I lærerpanelet som vises når du starter en loop, finnes det en overskrift der det står Lærer. Der vil du se deg selv og da står det Legg til +. Det er her du legger til kolleger du vil samarbeide med i en loop. Kollegaen du inviterer kan, akkurat som deg, se alle svarene elevene legger ut og gi tilbakemelding på dem. Det er veldig bra å samarbeide i tverrfaglige looper. Det kan også være lurt å invitere kontaktlæreren til elevgruppen du jobber med, hvis det er spesifikke elever der kontaktlæreren ønsker å følge opp arbeidsinnsatsen i akkurat ditt fag.