Bli kjent med en loop

En god måte å bli kjent med en loop er å starte med å lese introduksjonen og lærerveiledningsteksten som du finner i loopens startpanel, når du har klikket på loopens navn. I Startpanelet kan du også se omtrent hvor lang tid den personen som bygde loopen mener at arbeidet i den skulle ta.

Gå gjerne videre ved å klikke gjennom loop fra hub til hub og ta del i beskrivelsen av innholdet i hub-tekstene. Og hvis du vil gå videre inn i innholdet, kan du gå inn i nodene for å se nøyaktig hvordan innholdet er designet.