Hva er en læringsloop?

En læringsloop kan best beskrives som et interaktivt tankekart som inneholder arbeidsmateriale for et arbeidsområde, enten i et emne eller tverrfaglig. Loopene består av tre forskjellige deler som vi kaller hub, node og læringsvei. Det er 10 forskjellige noder, med forskjellige funksjoner, der elevene lærer og kommuniserer. Læreren som bygger loopen, fyller nodene med materiale som egne tekster, filmer og oppgaver og alt interessant materiale du kan koble til fra nettet. Hubbene er de store sirklene og rundt dem samler nodene seg på en strukturert måte, slik at innholdsdelene av arbeidsområdet blir tydelige. Hubbene er bundet sammen av læringsveier. De leder en på reisen gjennom loopen sammen med hubbtekstene som forteller hva som skal skje på hver hub. Kartet som opprettes forteller ofte noe om arbeidsområdet og innholdet.