Hva er en hub?

En hub er et samlingssted hvor det er plass til opptil 8 noder. I hubben kan du skrive en tekst som forklarer eleven hva som skal skje i den aktuelle hubben. Du kan se hubbtekstene som en måte å fortelle historien om loopen til elevene. Du kan velge å gjøre dem i tekst, men også i filmformat hvis du vil være en tydelig forteller. Du velger også hvor mye du legger vekt på evnene de jobber med i hubben og din vurdering.