Hva er en node?

Det er 10 forskjellige noder, med forskjellige funksjoner, der elevene lærer og kommuniserer. Læreren som bygger loopen fyller nodene med materiale som tekster, filmer, oppgaver og interessante ressurser du kan koble til fra nettet.

Det er gule noder der elevene kun tar del i materiale, rosa som er en selvkorrigerende quiz, lyseblå der eleven kommuniserer individuelt med læreren og grønn der eleven kommuniserer med andre elever i loopen. Les mer om funksjonene til de forskjellige nodene i artikeln om Loops 10 noder, eller gå til loopen Bygg en læringsloop (i biblioteket) og se eksempler på hvordan de brukes.