Hva er en læringsvei?

En læringsvei er den grå linjen som dannes når du legger ut en ny hub. Hvis du tar tak i nålen du bruker for å legge ut en ny hub og i stedet slipper det på en hub som allerede eksisterer, knytter du disse hubbene sammen med en læringsvei. Det er læringsveiene elevene følger gjennom loopen. Men du kan også bygge en loop med en sentral hub og flere veier som forgrener seg fra den. I hubbteksten i den første hubben kan du beskrive hvilke valg elevene har og hvordan de forventes å jobbe med loopen. Det samme gjelder når det er valgbare baner når en loop forgrener seg.