En stiplet læringsvei

Hvis du klikker midt på læringsveien, får du muligheten til å gjøre den stiplet. Det signaliserer til elevene at materialet du legger i nodene i hubben som den stiplede linjen fører til, er frivillig å delta i.