Dele med deg i skolens (organisasjonens) bibliotek

Når du velger å publisere en loop i skolens bibliotek, blir det tatt en kopi av loopen. Hvis du senere vil oppdatere den publiserte loopen, publiserer du den bare til samme bibliotek, og deretter blir den publiserte loopen oppdatert med endringene du har gjort. Når du vil publisere loopen, går du til den under Mine looper, velger redigeringsmodus og klikker på loopnavnet. Nederst på Start-panelet vil du se at det står Publiser til bibliotek. Klikk på den knappen og velg deretter å publisere til skolens bibliotek. I skolebiblioteket ditt kan du publisere dine egne looper, men også de du remikset (laget en kopi av) i et bibliotek.