Del i Loops Norge-biblioteket


Når du velger å publisere en loop i det åpne biblioteket Loops Norge, gir du kolleger over hele landet muligheten til å ta del av materialet du har laget. Når du vil publisere en loop, går du til loopen under Mine sløyfer, velger redigeringsmodus for loopen og klikker på navnet på loopen. Nederst på Start-panelet vil du se Publiser til bibliotek. Klikk på den knappen, og velg deretter å publisere i Loops Norg-biblioteket. Looper publisert i det åpne biblioteket er en kopi. Du holder originalen under Mine looper. Hvis du vil oppdatere den publiserte loopen senere, publiserer du den originale loopen en gang til i samme bibliotek. Loopen du publiserte i biblioteket vil da bli oppdatert med endringene du har gjort i den opprinnelige loopen.