Oppdatere publisert loop

Hvis du vil oppdatere den publiserte loopen, publiserer du den originale loopen igjen. Dette vil oppdatere den publiserte loopen i biblioteket med endringene du har valgt å gjøre i originalen. Gå til loopen under Mine looper, velg redigeringsmodus og klikk på loopnavnet. Nederst på Start-panelet vil du se at det står Publiser til bibliotek. Klikk på knappen og velg deretter hvilket bibliotek du vil publisere til. Hvis loopen allerede er publisert i det valgte biblioteket, vil den vises i boksen som ser ut til at den allerede er publisert, og at en oppdatering vil finne sted.