Profilen til biblioteket

Første gang du publiserer en loop i et av bibliotekene, blir du bedt om å lage en enkel profil som kan vises i biblioteket. Du legger til et bilde i profilen din hvis du ikke har gjort det før i Loops, og du beskriver deg selv kort. Hensikten er at andre lærere som finner loopen din i biblioteket og blir nysgjerrige på deg, får vite litt om hvem du er.