Lærerveiledningstekst for hele loopen

I loopens startpanel, rett under introduksjonsteksten, er det et sted for deg som lærer. Her kan du lage notater hvis du ikke har tenkt å publisere loopen. Du kan også legge til en film du vil vise eller minne deg selv om å opprette en pålogging til en morsom digital ressurs for elevene dine. Elevene vil ikke se denne teksten.

Hvis du vil publisere loopen din i biblioteket, er tanken at denne teksten skal forklare det overordnede formålet med loopen for kolleger som ønsker å bruke den, samt gi praktiske tips. Du har også muligheten til å skrive en lærertekst i hver hub, som handler om den aktuelle hubben.