Redigere innhold i en node

Du kan ha teksten i fet eller kursiv, lage en punktliste eller nummerert liste og du har muligheten til fire forskjellige tekststørrelser. Teksten kan justeres til venstre, høyre eller midten. Du kan også endre fargen på teksten eller markere den. Du kan lage en hyperkobling, dele nodeinnholdet med en tynn linje eller bruke emojis i teksten. Du kan legge til bilder fra datamaskinen og redigere størrelsen på dem, og også laste opp film samt ta opp film og lyd direkte i Loops. Du kan også legge ved dokumenter enten fra datamaskinen eller fra skytjenester som Google, Microsoft eller Dropbox. (Funksjonene er beskrevet fra venstre til høyre, slik du ser dem i editoren).