Aktiv konto


En person, lærer eller student, som er knyttet til en skole som har kontrakt med Loops, har en aktiv konto. Les mer om mulighetene dette gir, under overskriftene Lærerkonto og Studentkonto.