Stengt konto

En konto som er stengt kan man ikke lenger logge på. Forbindelsen til e-postadressen og brukeridentiteten er brutt. Innholdet forblir imidlertid i Loop-systemet og kan gjenopprettes ved behov.