Slettet konto

En konto som er slettet, kan ikke gjenopprettes fordi alle spor av brukeren er borte fra Loops-systemet.