Hva kan du gjøre i Loops som lærer

Oppsummert kan lærere på en skole som har en avtale med Loops:

- bygge egne looper av egne undervisningsmateriell og ressurser på nettet

- bygge looper sammen med inviterte kolleger

- bruke looper i det offentlige biblioteket ved å vise dem med en projektor, starte eller remikse dem

- bruke looper i organisasjonens/skolens eget bibliotek ved å vise dem med en projektor, starte eller remikse dem

- starte looper som man har bygget eller funnet i biblioteket, og invitere elever til å jobbe i dem, samt kolleger til å samarbeide i dem

- starte looper for lærere og invitere kolleger til å jobbe i dem

- følge elevenes og/eller kollegers arbeid i en distribuert loop og gi dem formative tilbakemeldinger

- se en oversikt over elevenes arbeid under Mine elever

- lagre kopier av startede looper som man bygde på

- publisere looper til det offentlige biblioteket

- publisere looper til sin egen organisasjons bibliotek

- dele en loop til personer som ikke har en Loops-konto, via en lenke.


Avhengig av innstillingene som er gjort av skoleadministratoren, kan lærere noen ganger også:

- inviter elever og lærere til skolen sin

- fjerne lærere og elever fra skolen sin.

- lage elevgrupper