Hva kan du gjøre i Loops som administrator for en skole

Som administrator for en skole i Loops har du de samme mulighetene som en lærer til å jobbe i systemet, men du er også ansvarlig for innstillingene som gjelder for hele skolen. Du kan velge: • bilde for skolen din, som alle ser opp på listen
 • for å legge til en e-post for skolens egen støtte.
 • språkinnstillinger for e-post fra Loops.
 • hvis studentene skulle få en e-post hver gang en ny løkke startes.
 • om elevene skal ha tilgang til bibliotekene
 • om elevene skal få lov til å bygge sine egne looper.
 • om elevene skal få lov til å starte looper med andre deltakere i organisasjonen din (elever og lærere) der studenten er leder i loopen.
 • om elevene skal kunne endre navn.
 • om lærer skal få legge til og fjerne elever og kolleger
 • om lærer skal få legge til og redigere grupper.
 • om lærere skal kunne endre elevens passord.Du har også muligheten til å forme skolens eget bibliotek ved å:

- lage samlinger for looper du vil fremheve

- slette looper som er feil publisert

- publisere looper der du bare er en medskaper


Hvis du ikke har en SSO-løsning for skolen, kan du også velge å importere alle elevene (og lærerne) samtidig, fordelt på riktige klasser. Du bestemmer passordet og deler deretter ut lister med brukernavn og passord til kontaktlærerne slik at de kan komme i gang med elevene direkte. Les mer om hvordan du gjør dette under overskriften Importer alle skolens elever (og lærere) samtidig.