Samarbeid mellom organisasjoner

Lærere som ønsker å samarbeide, men som jobber på forskjellige skoler, kan gjøre det i Loops uten problemer. For selv om de tilhører forskjellige organisasjoner, tillater systemet dem å invitere hverandre som medskapere når de bygger looper. Eller at de deltar i en loop som en IKT-lærer eller fagkollega starter opp.

Det er også mulig å jobbe i prosjekter med klassene sine i samme loop – start en loop og inviter kollegaen fra en annen skole via e-post. Kollegaen godtar invitasjonen til den startede loopen hvor han/hun nå også er lærer, og deretter inviterer elevene sine.