Remix (lage en kopi) av en loop fra biblioteket


Når du finner en loop i biblioteket du liker, kan du velge å lage en kopi av den ved å klikke på Remix-knappen. Når du klikker på Remix-loop, åpnes en dialog der du har muligheten til å endre loopnavnet før det kopieres og havner øverst på listen under Mine looper.


Hvis du ikke endrer navnet, vil det bli kalt "Remix - Det opprinnelige navnet" (se bildet nedenfor). Idéet med å remixe en loop er at du vil ha din egen kopi som du kan bygge om / remixe litt før du deler den ut til studentene dine. Hvis du liker å starte loopen slik den er, velger du å starte den direkte fra biblioteket, i stedet for å remixe.


Det kan være bra å vite at du også kan gjenopprette en loop du har startet, hvis du kommer med nye ideer mens du jobber i den.