Importer brukere etter å ha konfigurert SSO, for å gjøre forberedelser


Hvis du har satt opp en SSO-løsning, vil du kanskje forberede opplevelsen for elevene i Loops før de har logget på første gang. Da har du et alternativ til å også importere dem til systemet. Det vil gi deg muligheten til for eksempel å starte en loop og invitere den rette gruppen til den, så når elevene logger inn første gang, vil loopen allerede være på startsiden.


Les mer om hvordan du importerer brukere i artikkelen Importer alle elever (og lærere) samtidig.


I dette spesielle tilfellet trenger du ikke fylle ut hele malen. Du kan utelate passordene og rollen (hvis du allerede har rollene satt opp i SSO-løsningen din).