Startsiden

Startet looper
Startet looper Looper som er påbegynt finner du på hjemmesiden. En påbegynt loop er en kopi av en loop som ligger i biblioteket eller under Mine looper. De...
Wed, 23 Des, 2020 at 12:12 PM
Lærer eller elev i en påbegynt loop
Lærer eller elev i en påbegynt loop På hjemmesiden er det påbegynte looper. De ser forskjellige ut, avhengig av om du er lærer i loopen eller om du er elev...
Mon, 18 Jan, 2021 at 6:25 PM
Gå til lærerpanelet fra startsiden
Gå til lærerpanelet fra startsiden Når du er på hjemmesiden din, ser du alle loopene du er involvert i enten som lærer eller som deltaker. I loopene der du...
Wed, 23 Des, 2020 at 12:14 PM
Avslutte looper
Avslutte looper På hjemmesiden kan du se de aktive loopene, men også velge å se fullførte looper. Når du velger dette, vil du se en liste over alle loopene...
Wed, 23 Des, 2020 at 12:17 PM