Starte loopen

Kopi av loop
Kopi av loop Når du klikker på Start loop-knappen, blir det tatt en kopi av loop du er i. Du kan ha gått til biblioteket og inn i en loop som er der, eller...
Tue, 23 Mar, 2021 at 5:36 PM
Navn på utdelingen
Navn på utdelingen Når du starter en loop med en gruppe elever, kan du velge å gi selve utdelingen et navn. Det vil vises sammen med loopnavnet i listen på...
Mon, 18 Jan, 2021 at 6:09 PM
Innstillinger - Start- og sluttdato
Start- og sluttdato Hvis du vil, kan du gjøre at Loops automatisk starter og avslutter loop for deg. Du gjør dette ved å velge datoen i popup-vinduet som v...
Tue, 23 Mar, 2021 at 5:38 PM
Deltakerne fullfører loopen på egenhånd
Deltakerne fullfører loopen på egenhånd Når du har startet en loop og er i steg to, der et popup-vindu vises, er det muligheten til å la deltakerne fullfør...
Tue, 23 Mar, 2021 at 5:39 PM
Invitere elevene til den distribuerte loopen
Invitere elevene til den distribuerte loopen Når du har valgt å starte en loop og fortsette forbi det første steget, kommer du til lærerpanelet gjennom et ...
Tue, 23 Mar, 2021 at 5:40 PM
Be elevene starte loop med lenke
Be elevene starte loop med lenke Når du har startet en loop, kan du invitere elevene til den ved hjelp av en lenke. Klikk på Inviter deltakere, øverst i lo...
Tue, 23 Mar, 2021 at 5:42 PM
Invitere lærerkollegaer til den distribuerte loopen
Invitere lærerkollegaer til den distribuerte loopen I lærerpanelet som vises når du starter en loop, finnes det en overskrift der det står Lærer. Der vil d...
Mon, 4 Jan, 2021 at 6:23 PM
Gjøre loopen aktiv
Gjøre loopen aktiv Når du kommer til lærerpanelet, er loopen fortsatt privat og bare du ser den. Tanken er at du skal kunne forberede alt, starte leksjonen...
Mon, 4 Jan, 2021 at 6:35 PM
Del loopen din med folk uten Loops-konto
Del loopen din med folk uten Loops-konto Hvis du har bygget en loop og du vil dele den med folk som ikke har en Loops-konto, for eksempel i en gruppe på...
Mon, 4 Jan, 2021 at 7:14 PM