Jobbe i loopen - lærere

Redigere påbegynt loop
Redigere påbegynt loop  Når du har startet en loop, kan du redigere den ved å klikke Endre loop, rett under loopens navn. Det betyr at du kan forme undervi...
Tue, 23 Nov, 2021 at 3:08 PM
Få oversikt over elevenes arbeid
Få oversikt over elevenes arbeid Når du er i lærerpanelet for en loop du har startet, har du muligheten til å veksle mellom forskjellige moduser for å få e...
Mon, 4 Jan, 2021 at 8:30 PM
Eksportere en detaljert oversikt
Eksportere en detaljert oversikt Hvis du vil ha en detaljert oversikt over elevenes arbeid, kan du eksportere en oversikt i excel-format eller som en csv-f...
Mon, 4 Jan, 2021 at 8:38 PM
Eksportere informasjon om enkeltelev
Eksportere informasjon om enkeltelev Hvis du vil eksportere en oversikt over hva en enkeltelev har jobbet med, klikker du på elevens navn slik at panelet m...
Mon, 4 Jan, 2021 at 8:42 PM
Fjerne deltakerne fra startet loop
Fjerne deltakerne fra startet loop Hvis du vil fjerne en enkeltelev fra startloopen din, klikker du på elevens navn slik at panelet med en liste over oppga...
Mon, 4 Jan, 2021 at 8:44 PM
Gi tilbakemelding på elevenes arbeid
Gi tilbakemelding på elevenes arbeid I lærerpanelet er alle elevene som jobber i den distribuerte loopen din, på en liste. Når du klikker på navnet til en ...
Mon, 4 Jan, 2021 at 8:56 PM
Godkjenne elevens oppgave
Godkjenne elevens oppgave Når en elev har levert en oppgave, ser du det ved å motta et varsel ved siden av elevens navn. Når du klikker på navnet, vil du s...
Mon, 4 Jan, 2021 at 8:57 PM
Godkjenne alle elevenene i en oppgave samtidig
Godkjenne alle elevenene i en oppgave samtidig Noen ganger er det lurt å godkjenne alle elevene som har levert svar til en node samtidig. For å gjøre dette...
Mon, 4 Jan, 2021 at 9:03 PM
Bytte til visningsmodus fra lærerpanelet
Bytte til visningsmodus fra lærerpanelet Klikk på den lille pilen øverst i loopens navn når du er i lærerpanelet, og du vil bytte til en visningsmodus for ...
Mon, 4 Jan, 2021 at 9:07 PM
Bytte mellom lærerpanelet og loopens visningsmodus
Bytte mellom lærerpanelet og loopens visningsmodus Hvis du er i visningsmodus for en startet loop, vil du se en liten sirkel med en pil i den øverst på loo...
Mon, 4 Jan, 2021 at 9:13 PM