Om loopen

Ulike looper kan være i originaler og kopier
Ulike looper kan være i originaler og kopier Looper som du bygger selv blir "originale looper". Når du publiserer looper i biblioteker, eller sta...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:43 PM
Hva er en læringsloop?
Hva er en læringsloop? En læringsloop kan best beskrives som et interaktivt tankekart som inneholder arbeidsmateriale for et arbeidsområde, enten i et emne...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:44 PM
Hva er en hub?
Hva er en hub? En hub er et samlingssted hvor det er plass til opptil 8 noder. I hubben kan du skrive en tekst som forklarer eleven hva som skal skje i den...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:45 PM
Hva er en node?
Hva er en node? Det er 10 forskjellige noder, med forskjellige funksjoner, der elevene lærer og kommuniserer. Læreren som bygger loopen fyller nodene med m...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:48 PM
Hva er en læringsvei?
Hva er en læringsvei? En læringsvei er den grå linjen som dannes når du legger ut en ny hub. Hvis du tar tak i nålen du bruker for å legge ut en ny hub og ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:49 PM
En stiplet læringsvei
En stiplet læringsvei Hvis du klikker midt på læringsveien, får du muligheten til å gjøre den stiplet. Det signaliserer til elevene at materialet du legger...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:52 PM