Publisere looper

Dele med deg i et bibliotek
Dele med deg i et bibliotek Når du velger å publisere en loop i et av bibliotekene du har tilgang til i Loops, tas en kopi av loopen. Hvis du senere vil op...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:55 PM
Dele med deg i skolens (organisasjonens) bibliotek
Dele med deg i skolens (organisasjonens) bibliotek Når du velger å publisere en loop i skolens bibliotek, blir det tatt en kopi av loopen. Hvis du senere v...
Tue, 5 Jan, 2021 at 1:56 PM
Del i Loops Norge-biblioteket
Del i Loops Norge-biblioteket Når du velger å publisere en loop i det åpne biblioteket Loops Norge, gir du kolleger over hele landet muligheten til å ta...
Tue, 23 Mar, 2021 at 6:02 PM
Oppdatere publisert loop
Oppdatere publisert loop Hvis du vil oppdatere den publiserte loopen, publiserer du den originale loopen igjen. Dette vil oppdatere den publiserte loopen i...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:10 PM
Hvem deler jeg med i de forskjellige bibliotekene?
Hvem deler jeg med i de forskjellige bibliotekene? I det offentlige biblioteket deler du looper med alle andre lærerkollegaer i Norge som har Loops. I sko...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:12 PM
Profilen til biblioteket
Profilen til biblioteket Første gang du publiserer en loop i et av bibliotekene, blir du bedt om å lage en enkel profil som kan vises i biblioteket. Du leg...
Thu, 18 Feb, 2021 at 2:28 PM
Fjerne loopen fra biblioteket
Fjerne loopen fra biblioteket Du kan ved et uhell publisere en loop i skolebiblioteket ditt, eller av en annen grunn vil du kanskje slette en loop du tidli...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:14 PM