Bygge looper

Gi navn til loop
Gi navn til loop Du kan gi loopen din hvilket navn du vil, men det bør ikke være for langt. Hvis du har tenkt å publisere loopen din i biblioteket og vil ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:17 PM
Hvor mye arbeid?
Hvor mye arbeid? Rett under navnet på loopen kan du angi hvor lang tid du tror det vil ta for elevene å fullføre loopen. Du kan bare skrive i hele timer, o...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:18 PM
Interessant innledningstekst
Interessant innledningstekst I loopens startpanel er det et mellomrom der det står at du har 200 tegn til å skrive en interessant tekst som også gjerne er ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:19 PM
Lærerveiledningstekst for hele loopen
Lærerveiledningstekst for hele loopen I loopens startpanel, rett under introduksjonsteksten, er det et sted for deg som lærer. Her kan du lage notater hvis...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:21 PM
Invitere en kollega til samarbeid
Invitere en kollega til samarbeid Hvis du vil bygge en læringsloop sammen med en kollega, kan du velge å invitere ham/henne som medskaper i en loop du har ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:23 PM
Generell informasjon om loopen
Generell informasjon om loopen Navnet på loopen, tiden det tar å jobbe i den, læreplanforbindelse og innledningstekster. Alt kan redigeres når som helst. D...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:24 PM
Slette loop
Slette loop Hvis du vil slette en loop, går du til loopen der den er under Mine looper, klikker på Endre loop og åpner Start-panelet ved å klikke på loopen...
Tue, 5 Jan, 2021 at 2:26 PM
Navn på huber og noder
Navn på huber og noder Navnet du gir til hver hub og node kan sees på kartet som elevene ser når de jobber i loopen. Velvalgte navn på huber og noder kan h...
Mon, 11 Jan, 2021 at 10:00 AM
Hubtekst
Hubtekst Hver hub må ha en hubtekst. Hubteksten er fortellerstemmen. I hubteksten beskriver du hva som vil skje i hubben, hva elevene forventes å lære og h...
Mon, 11 Jan, 2021 at 9:58 AM
Hubilde
Hubilde Bildene av hubene er tydelig synlige i loopen, og ved å velge dem nøye, kan du gjøre loopen din til en veldig hyggelig visuell opplevelse. Vi h...
Tue, 4 Jan, 2022 at 3:45 PM