Skolens innstillinger

Legge til et bilde som symbol for skolen
Legge til et bilde som symbol for skolen Som administrator for skolen din i Loops kan du velge et bilde som symbol for skolen, og legge det til under Innst...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:15 PM
Redigere skolens navn
Redigere skolens navn Som administrator for skolen din i Loops kan du redigere navnet på skolen, som alle deltakerne ser i listen. Du klikker på skolens nå...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:16 PM
Endre eller legg til kommune/by for organisasjonen din
Endre eller legg til kommune / by for organisasjonen din Hvis organisasjonen din er opprettet etter 2020, har du sannsynligvis allerede fylt ut dette fe...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:16 PM
Bestem språket for e-postutsendelser fra din Loop-organisasjon
Bestem språket for e-postutsendelser fra din Loop-organisasjon Som administrator for skolen din i Loops kan du bestemme hvilket språk kollegaene og elev...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:16 PM
Legg til skolens egen support-e-post
Legg til skolens egen support-e-post I bunnteksten til Loops er det en mulighet til å ta kontakt for støtte. Hvis noen klikker der, vises en e-post med en ...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:17 PM
E-post til eleverna når en loop startes
E-post til eleverne når en loop startes Du kan velge om eleverne skal motta en e-post hver gang en ny loop startes, eller om du foretrekker at de ikke f...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:17 PM
Lærernes rettighet til å legge til og fjerne brukere
Lærernes rettighet til å legge til og fjerne brukere Som administrator for skolen din i Loops kan du velge om dine kolleger/ansatte skal kunne legge til og...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:17 PM
Lærernes rettigheter til å legge til, endre og slette grupper
Lærernes rettigheter til å opprette og redigere grupper Som Loops-administrator for skolen din kan du velge om kollegene dine skal ha rett til å opprette o...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:18 PM
Lærernes rettigheter til å gi elevene et nytt passord
Lærernes rettigheter til å gi elevene et nytt passord Som Loops-administrator for skolen din, kan du velge om kollegene dine skal ha rett til å endre stude...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:18 PM
Bestem om elevene dine skal få lov til å bygge looper
Bestem om elevene dine skal få lov til å bygge looper Som Loops-administrator for skolen din kan du velge om elevene skal ha muligheten til å lage sine ...
Mon, 14 Jun, 2021 at 6:18 PM