Tillatelser og forskjellige kontoer i Loops

Ulike kontoer og deres tillatelser
Ulike kontoer og deres tillatelser Det er tre forskjellige brukerkontoer i Loops. Elevkontoen, hvor du kun samhandler som elev, lærerkontoen der du opptrer...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:16 PM
Test konto
Test konto Alle som vil prøve Loops gratis kan gjøre det i 30 dager ved å gå til Loops.Education og opprette en testkonto. Deretter setter systemet opp en ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:17 PM
Aktiv konto
Aktiv konto En person, lærer eller student, som er knyttet til en skole som har kontrakt med Loops, har en aktiv konto. Les mer om mulighetene dette gir...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:18 PM
Gratis konto
Gratis konto En gratis konto er typen konto som en testkonto gjøres om til etter at de 30 gratis dagene har gått. Dette stenger funksjonene som har å gjøre...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:19 PM
Stengt konto
Stengt konto En konto som er stengt kan man ikke lenger logge på. Forbindelsen til e-postadressen og brukeridentiteten er brutt. Innholdet forblir imidlert...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:19 PM
Slettet konto
Slettet konto En konto som er slettet, kan ikke gjenopprettes fordi alle spor av brukeren er borte fra Loops-systemet.
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:19 PM
Hva kan du gjøre i Loops som elev
Hva kan du gjøre i Loops som elev Som elev i Loops kan du: - Delta i looper som lærerne dine har distribuert, kommunisere og lære gjennom dem. Avhe...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:21 PM
Hva kan du gjøre i Loops som lærer
Hva kan du gjøre i Loops som lærer Oppsummert kan lærere på en skole som har en avtale med Loops: - bygge egne looper av egne undervisningsmateriell og re...
Tue, 5 Jan, 2021 at 4:23 PM
Hva kan du gjøre i Loops som administrator for en skole
Hva kan du gjøre i Loops som administrator for en skole Som administrator for en skole i Loops har du de samme mulighetene som en lærer til å jobbe i syste...
Mon, 7 Jun, 2021 at 11:40 AM