Jobbe i loopen - elever

Navigere i loopen
Navigere i loopen Når du skal navigere i en loop, er det noen forskjellige måter å gjøre det på. Hvis du klikker på en hub, åpnes hubpanelet, og der kan du...
Tue, 5 Jan, 2021 at 7:38 AM
Navigere til neste node
Navigere til neste node Du kan komme til neste node ved å klikke i linjen nederst på noden du er i. Til høyre har du noden du trenger å gå til. Til venstr...
Tue, 5 Jan, 2021 at 7:40 AM
Elevens oppdragsliste
Elevens oppdragsliste I hver loop blir det laget en oppdragsliste for elevene med arbeidet de skal fullføre. De kan gå til de forskjellige nodene direkte f...
Tue, 5 Jan, 2021 at 7:48 AM
Eleven merker av en node som er klar
Eleven merker av en node som er klar I nodene som er gule og rosa, skal ikke eleven legge ut et svar, men han kan indikere at arbeidet er fullført. Eleven ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 7:55 AM
Eleven leverer svar
Eleven leverer svar I de blå, grønne og lilla nodene sender du svar på oppgavene dine. Dette ser litt annerledes ut avhengig av om det er flere spørsmål...
Tue, 5 Jan, 2021 at 8:01 AM
Student endrer et svar
Studenten endrer et svar Hvis du har sendt inn et svar, men finner ut at du vil legge til noe mer i det, klikker du på samme knapp som du gjorde da du s...
Tue, 5 Jan, 2021 at 8:06 AM
Studentene forlater loopen på egenhånd
Studentene forlater loopen på egenhånd Du kan legge igjen loopen på egen hånd, hvis læreren som distribuerte loopen har tillatt det i innstillingene. Læ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 8:44 AM
Bruk talesyntesen
Bruk talesyntesen Som student kan du alltid velge å lytte til teksten i Loops. Du klikker enten på ikonet øverst på siden, eller du merker bare en del a...
Tue, 5 Jan, 2021 at 8:12 AM
Bytt til alternativ skrift
Bytt til alternativ skrift I Loops kan du velge å lese all teksten i loopen med en annen skrift hvis du foretrekker det. Bare klikk på A øverst på siden...
Tue, 5 Jan, 2021 at 8:14 AM
Brunavigasjonskontrolleren
Med navigasjonskontrolleren kan du zoome inn og ut på Loop-kartet ved å klikke på pluss- og minustegnet. Du kan sentrere kartet rundt huben der du var sist,...
Mon, 1 Mar, 2021 at 4:00 PM