Fylle node med innhold

Fylle node med innhold
Fylle node med innhold I nodene kan du legge til forskjellige medier som tekst, film, lyd og bilder. Du kan også lage hyperkoblinger og legge inn videoer f...
Tue, 5 Jan, 2021 at 3:03 PM
Redigere innhold i en node
Redigere innhold i en node Du kan ha teksten i fet eller kursiv, lage en punktliste eller nummerert liste og du har muligheten til fire forskjellige teksts...
Mon, 22 Nov, 2021 at 3:58 PM
Opprette hyperkobling
Opprette hyperkobling Hvis du velger et ord og klikker på koblingssymbolet, vises et felt der du limer inn lenken du vil bruke. Klikk på enter, og du har o...
Mon, 22 Nov, 2021 at 3:42 PM
Ta opp filmer og lyd i loopen du bygger
Ta opp filmer og lyd i loopen du bygger Gå til redigeringsmodus for loopen og marker noden du vil spille inn filmen eller lyden til. Plasser markøren der d...
Mon, 22 Nov, 2021 at 3:20 PM
Legg til en skillelinje i noden
Legg til en skillelinje i noden Gå til redigeringsmodus for loopen og marker noden du vil dele innholdet i. Plasser markøren der skillelinjen skal være. Kl...
Mon, 22 Nov, 2021 at 3:05 PM
Laste opp et bilde til noden
Laste opp et bilde til noden Gå til redigeringsmodus for loopen og marker noden du vil plassere bildet i. Plasser markøren der bildet skal havne. Klikk på ...
Mon, 22 Nov, 2021 at 3:04 PM
Laste opp en film til noden
Laste opp en film til noden Gå til redigeringsmodus for loopen og marker noden du vil plassere bildet i. Plasser markøren der filmen skal havne. Klikk p...
Mon, 22 Nov, 2021 at 5:04 PM
Last opp en lydfil til en node
Last opp en lydfil til en node Gå til redigeringsmodus for loopen og brett ut noden der du vil ha lydfilen. Sett markøren der du vil at lydfilen skal ende ...
Mon, 22 Nov, 2021 at 5:10 PM
Bygg inn en Youtube- eller Vimeo-film
Bygg inn en Youtube- eller Vimeo-film Hvis du vil legge inn en film fra Youtube eller Vimeo i en node, (eller i en svarboks), trenger du bare å kopiere ...
Tue, 5 Jan, 2021 at 3:24 PM
Lim inn en lenke og lag et fint utseende for den
Lim inn en lenke og lag et fint utseende for den Når du limer inn en lenke i en node, gjør Loops sitt beste for å bygge inn innholdet koblingen peker til. ...
Mon, 3 Jan, 2022 at 3:25 PM