Loops 10 noder och hur de funkar

De olika färgerna som noderna har symboliserar att de har olika funktion.

Gult, information genom olika medier. Inget postas in.

Blått, enskilda uppgifter.

Grönt, gruppuppgifter.

Rosa, quiz som är självrättande.

Lila, utvärdering av loopen.


Artikel

Artikel - Information från din lärare via text, ljud eller film. Här finns ingen uppgift du ska göra. 


Begreppslista

Begreppslista - Här finns viktiga ord och begrepp som hjälper dig att förstå ämnet i loopen. Din lärare kan välja att du ska kolla om du lärt dig orden i noden Begreppsquiz.


Uppgift

Uppgift - Här får du en uppgift från din lärare. När du svarar i noden är det bara din lärare som ser dina svar. Du kan svara med t ex text, ljud eller film.


Loggbok

Loogbok - Här kan du följa din lärandeprocess under arbetet med loopen. Du kan beskriva ditt arbete, dina reflektioner och dina beslut och du kan få respons av din lärare.

Frågor och svar

Frågor och svar - Här svarar du på flera frågor som din lärare vill ha svar på. Frågorna är numrerade och din lärare kan ge dig respons på varje enskilt svar. 


Gruppuppgift 

Gruppuppgift - Här får du och de andra medlemmarna i din grupp en gemensam yta att skriva på. Ni kan samla material till ett grupparbete, skriva vidare på varandras texter eller sammanfatta en gruppdiskussion.


Anslagstavla

Quiz - Här finns frågor med färdiga svarsalternativ. Din lärare bestämmer om du kan göra det en eller flera gånger.


Quiz

Quiz - Här finns frågor med färdiga svarsalternativ. Din lärare bestämmer om du kan göra det en eller flera gånger.


Begreppsquiz

Begreppsquiz - Ett quiz för att kolla om du har lärt dig orden och begreppen i Begreppslistan. Du parar ihop ordet med förklaringen.


Utvärdering

Utvärdering - Här kan du reflektera över ditt lärande i loopen genom att svara på din lärares frågor om ditt arbete. Du också se de förmågor som läraren kopplat till loopen. Du kan också få respons från din lärare här.