Välj kategori

Kategorin du väljer gör att loopen blir lättare att hitta i biblioteket. Den visas också för dina elever när du delat ut loopen till dem. Du kan välja en eller flera kategorier. Du kan även välja på olika stadier i en och samma loop. Om du väljer exempelvis historia åk 4-6, och sedan går till Läroplanskopplingen så ser du att det eller de ämnen du valt redan är utplockade åt dig. Om du bygger en loop för lärare så finns det idag 5 kategorier att välja på.