Lärarhandledningstext till hela loopen

I loopens startpanel, strax nedanför inledningstexten finns en yta för dig som lärare. Här kan du göra egna anteckningar om du inte tänker publicera din loop. Du kan också lägga en film som du vill inleda med att visa eller påminna dig om att skapa inlogg till en rolig digital resurs till dina elever inför arbetet i loopen. Eleverna kommer inte att se den här texten. Om du vill publicera din loop i biblioteket så är tanken att den här texten ska förklara det övergripande syftet med loopen för kollegor som vill låna den, likaväl som att ge praktiska tips. Du har också möjlighet att skriva en lärarhandledningstext i respektive hubb, som handlar om precis den hubben.