Lärarkonto

Som lärare på en skola som har avtal med Loops kan du sammanfattningsvis: 

- bygga egna loopar av ditt eget undervisningsmaterial och resurser på nätet

- bygga loopar tillsammans med inbjudna kollegor

- använda loopar i det allmänna biblioteket genom visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

- använda  loopar i organisationens/skolans eget biblioteket genom visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

- starta loopar som du byggt eller hittat i biblioteket och bjuda in elever att arbeta i dem, samt kollegor att samarbeta i loopen

- starta loopar för lärare och bjuda in kollegor att arbeta i dem

- följa elevers och/eller kollegors arbete i en utdelad loop och ge dem formativ feedback

- se en översikt över elevernas arbete under Mina elever

- spara kopior av startade loopar som du byggt vidare på 

- publicera loopar till det allmänna biblioteket.  

- publicera loopar till din egen organisations bibliotek

- Dela en loop till personer som inte har Loopskonto, via länk. 


Beroende på vilka inställningar administratören för skolan gjort kan lärare ibland också: 

- bjuda in elever och lärare till din skola

- ta bort lärare och elever från din skola

- skapa och redigera grupper av elever och medarbetare

- Ändra elevers lösenord