Min profil

Redigera profil
Redigera profil Klicka på ditt namn så kommer du till sidan där du ställer in din profil.
Ons, 23 dec., 2020 at 9:43 F.M.
Lägg till profilbild
Lägg till profilbild Klicka på ditt namn så kommer du till sidan där du ställer in din profil. Klicka på Välj bild och ladda upp önskad bild. 
Ons, 23 dec., 2020 at 9:43 F.M.
Välj språk
Välj språk  Du kan själv ställa in vilket språk du vill uppleva din Loopsmiljö på. Det gör du i din profil. Du kan idag välja på Svenska, Engelska, Norska ...
Ons, 23 dec., 2020 at 9:43 F.M.
Meljutskick från Loops om notiser
Meljutskick från Loops om notiser Om du vill försäkra dig om att inte missa något som händer i Loops så kan du välja att få en sammanfattning av dina notis...
Ons, 23 dec., 2020 at 9:43 F.M.
Ändra lösenord
Ändra lösenord Du ändrar ditt lösenord i dina inställningar vid din profil. Klicka på bilden av dig eller ditt namn för att komma dit. Klicka sedan på Ändr...
Ons, 23 dec., 2020 at 9:46 F.M.
Logga ut
Logga ut Du loggar ut i dina inställningar vid din profil, eller genom att klicka på Logga ut längst ner i sidfoten. Klicka på ditt namn eller din bild så ...
Ons, 23 dec., 2020 at 9:46 F.M.