Arbeta i loopen - lärare

Redigera startad loop
Redigera startad loop  När du startat en loop så kan du redigera den genom att klicka på Ändra loop, precis under loopens namn. Det betyder att du kan form...
Tis, 23 nov., 2021 at 3:07 E.M.
Få översikt över elevernas arbete
Få översikt över elevernas arbete När du är i lärarpanelen för en loop som du startat så har du möjlighet att växla mellan olika lägen för att få en god öv...
Mån, 4 jan., 2021 at 8:31 E.M.
Exportera ut en detaljerad översikt
Exportera ut en detaljerad översikt  Om du vill ha en detaljerad överblick över elevernas arbete så kan du exportera ut en översikt i excelformat eller som...
Mån, 4 jan., 2021 at 8:40 E.M.
Exportera ut information om enskild elev
Exportera ut information om enskild elev Om du vill exportera ut en översikt över vad en enskild elev har presterat i din startade loop så klickar du på el...
Ons, 21 Okt, 2020 at 2:48 E.M.
Ta bort deltagare ut startad loop
Ta bort deltagare ut startad loop Om du vill ta bort en enskild elev från din startade loop så klickar du på elevens namn så att panelen med en lista me...
Ons, 21 Okt, 2020 at 2:49 E.M.
Ge feedback på elevernas arbete
Ge feedback på elevernas arbete I lärarpanelen finns alla elever som arbetar i din utdelade loop i en lista. När du klickar på en specifik elevs namn så se...
Ons, 21 Okt, 2020 at 3:02 E.M.
Godkänn en elevs uppgift
Godkänn en elevs uppgift  När en elev har lämnat in en uppgift så ser du det genom att du får en notis vid elevens namn. När du klickar på namnet så ser du...
Ons, 21 Okt, 2020 at 3:05 E.M.
Godkänna alla elever i en uppgift på en gång
Godkänna alla elever i en uppgift på en gång Ibland passar det bra att godkänna alla eleverna som lämnat in svar vid en nod på en och samma gång. Det gör d...
Ons, 21 Okt, 2020 at 3:39 E.M.
Växla till visningsläge från lärarpanelen
Växla till visningsläge från lärarpanelen Klicka på den lilla pilen uppe vid loopens namn när du är i lärarpanelen, så växlar du till ett visningsläge av l...
Mån, 4 jan., 2021 at 9:10 E.M.
Växla mellan lärarpanelen och visningsläget av loopen
Växla mellan lärarpanelen och visningsläget av loopen Om du befinner dig i visningsläget av en startad loop så ser du en liten cirkel med en pil i uppe vid...
Mån, 4 jan., 2021 at 9:12 E.M.